W dniu 17.01.2024r. Zarząd przyjął rezygnację Jolanty Szylko z pełnienia funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia.

Uchwałą nr3 z dnia 17.01.2024r. w skład Zarządu weszła Ewa Szczepanik i powierzono jej funkcję sekretarza Stowarzyszenia.

Zarząd podjął uchwałę nr 4 z dnia 17.01.2024r. dotyczącą zmiany pełnionych funkcji: Beata Gaweł pełniąca funkcję sekretarza przejęła funkcję wiceprezesa.

Skład Zarządu:

prezes – Anna Czyż

wiceprezes – Beata Gaweł

sekretarz – Ewa Szczepanik

członek – Julita Zawadzka