23.05.2024r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Członkowie jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne, finansowe i wynik finansowy. Również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.


Prezes Anna Czyż podziękowała za pracę Wolontariuszkom, Koleżankom pełniącym dyżury w Klubie oraz Koleżankom, które prowadzą akcję „Serce od Serca” ♥️ w ramach, której pacjentki w szpitalu po mastektomii otrzymują poduszki w kształcie serca służące do wczesnej rehabilitacji.