Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2020 roku

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie skupiało 89 członków, w tym 15 wspierających.

Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd.

Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest:

  1. Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym:

             rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna.

2. Udzielanie wsparcia przez wolontariuszki osobom, które zachorowały na chorobę nowotworową.

3. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin.

4. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna oraz informowanie społeczeństwa

      o problematyce chorób nowotworowych i szerzenie idei ich wczesnego wykrywania.

5. Integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.

6. Integracja członków Stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczna.

7. Wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób
            niepełnosprawnych i starszych.

8. Rozwój bazy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działało w oparciu o Statut i roczny plan pracy realizując swoje cele statutowe.

            Niezwykle istotnym elementem działalności Stowarzyszenia, jak co roku, była rehabilitacja fizyczna w formie gimnastyki usprawniającej oraz zajęć ruchowych przy muzyce z przyborami, z elementami jogi, pilatesa i stretchingu. Zajęcia ruchowe przy muzyce z przyborami prowadzone były od stycznia do 8 marca, potem od 1 do 8 czerwca i po wakacjach od września do grudnia przez instruktorkę fitness Grażynę Wyczałkowską. Amazonki ćwiczyły 2 razy w tygodniu w sali MOSiR-u  użyczanej za bardzo niewielką opłatą(54zł). Przerwy w ćwiczeniach spowodowane były przez Covid-19. Natomiast rehabilitantka Krystyna Wiecheć prowadziła zajęcia usprawniające od stycznia do grudnia z przerwą związaną z obostrzeniami Covid-10 w okresie 15 marzec do 15 czerwiec. Amazonki gimnastykowały się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach w naszej siedzibie.

Powyższe działanie było współfinansowane ze środków Miasta Zielona Góra.

            Działający w Stowarzyszeniu  wolontariat pacjencki w 2020 roku został zawieszony z powodu pandemii. W szpitalu obowiązywał zakaz odwiedzin. Nasze materiały informacyjne i poduszki w kształcie serca były przekazywane pacjentkom przez rehabilitanta mającego dostęp do pacjentek.         

Uszyłyśmy nowe poduszki dla pacjentek w ramach akcji Serce od Serca.

Z powodu izolacji i obostrzeń nie odbywały się akcje profilaktyczne. Bardzo nam tego brakowało.  


Nasze spotkania czwartkowe również zostały zawieszone od 15 marca i wznowione we wrześniu ale tylko na kilka spotkań w październiku.

W siedzibie Stowarzyszenia pełnione były codziennie dyżury od stycznia do 15 marca i wznowione od 25 maja do października a od listopada ustalono, iż dyżur będzie miał miejsce raz w tygodniu , a także działał onkologiczny telefon zaufania – stacjonarny i komórkowy, umożliwiający osobom zainteresowanym kontakt i uzyskanie wielu informacji.Najwięcej dyżurów w siedzibie stowarzyszenia pełniły: Elżbieta Krępa (38), Maria Machocka (31),  Ewa Szczepanik(19)

W miesiącach marzec, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień odbyły się marsze Nordic Walking prowadzone przez naszą koleżankę Elę Góra.

            Nad naszą stroną internetową czuwa Agnieszka Koszczyc natomiast forum społecznościowe – Facebook jest  aktualizowane za sprawą Ewy Suchowiejko we współpracy z Anną Czyż. To dzięki nim można śledzić na bieżąco ciekawsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia.

Sporządziła:

Anna Czyż