2 czerwca   Radzenie sobie przed nawrotami choroby i śmiercią.             – mgr Natalia Skrzyczewska

9 czerwca   Elementy terapii RTZ czyli rozwiązujemy nierozwiązywalne    –mgr Natalia Skrzyczewska                     

11 czerwca (sobota) 10.00 – 13.00 Warsztaty superrewizyjne dla wolontariuszek -mgr Natalia Skrzyczewska

23 czerwca  Spotkanie koleżeńskie              

30 czerwca  Spotkanie integracyjne imieninowe za I kwartał 2022 r.         

              – siedziba Stowarzyszenia                                           

Kategorie: Aktualności