Ogólnopolska akcja „Badamy nie tylko mamy”.

25.05.2024r. w Parku Tysiąclecia nasze Wolontariuszki edukowały na temat profilaktyki raka piersi. To już druga edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Amazonki „Badamy nie tylko mamy” w której nasze stowarzyszenie bierze udział. Razem z nami w „zielonym sercu miasta” o profilaktyce rozmawiali pracownicy Lubuskiego oddziału NFZ i członkowie Dowiedz się więcej…

23.05.2024r. Walne Zebranie Sprawdozdawcze.

23.05.2024r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne, finansowe i wynik finansowy. Również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Anna Czyż podziękowała za pracę Wolontariuszkom, Koleżankom pełniącym dyżury w Klubie oraz Koleżankom, które prowadzą akcję „Serce od Serca” ♥️ w ramach, której pacjentki w Dowiedz się więcej…

PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH

15, marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida odbyła się konferencja „Przemoc wobec osób starszych” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Prezydenta Miasta Zielonej Góry, Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lubuskiego Stowarzyszenia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Dowiedz się więcej…