DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA AMAZONEK W LATACH 1994 – 2004

Ruch jednoczenia się kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi zaczął się w Zielonej Górze już w połowie 1993 roku. Inicjatorką była pani Tatiana Sawicka – psycholog, która dostrzegła potrzebę niesienia pomocy i wsparcia kobietom okaleczonym fizycznie i psychicznie.

Początkowo były to nieformalne spotkania, z czasem jednak ten nieformalny ruch przekształcił się w 1994 roku pod patronatem fundacji „Ludzie dla Ludzi” w Poznaniu w Towarzystwo Przyjaciół Amazonek pod przewodnictwem Julity Zawadzkiej.

Dzięki energii i zaangażowaniu Julity otrzymałyśmy nasz pierwszy, własny lokal przy ulicy Ptasiej.

W 1995 roku uczestniczyłyśmy w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Wągrowcu.

Ponieważ było nas coraz więcej, na początku 1996 roku przeprowadziłyśmy się do lokalu w Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Bardzo mile wspominamy nasz pierwszy wspólny turnus rehabilitacyjny w Karpaczu.

Rok 1997 zapisał się uczestnictwem w wielu imprezach i spotkaniach. W lutym tego roku nasze koleżanki były na uroczystościach X-lecia ruchu Amazonek w Warszawie, w październiku brałyśmy udział w Marszu ku Zdrowiu w Legnicy a w naszej siedzibie odbyła się konferencja członkiń Ruchu Europa Donna. Jest to ruch kobiet zdrowych na rzecz profilaktyki w chorobach nowotworowych.

W styczniu 1998 przeprowadziłyśmy się do kolejnego nowego lokalu przy ul. Dąbrowskiego 35. Po generalnym remoncie, w maju odbyła się uroczystość otwarcia nowego pomieszczenia.

Bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie w lipcu punktu doboru protez i gorsetów. Początkowo punkt ten mieścił się w naszej siedzibie, później został przeniesiony do lokalu przy Przychodni Onkologicznej. Kobiety po amputacji nie muszą jeździć po zaopatrzenie do Poznania, mogą być profesjonalnie obsłużone, w miłej i intymnej atmosferze dobrać protezę, gorset czy perukę.

W 1999 roku w styczniu odbyło się walne zebranie, wybrano nowy zarząd i ponownie prezesem została Julita Zawadzka. Dokonano rejestracji Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W tym roku datuje się też nawiązanie współpracy z grupami samopomocowymi z Cottbus. We wrześniu byłyśmy z wizytą u koleżanek w Cottbus, a w październiku nastąpiła rewizyta w celu ustalenia współpracy.

Na V Ogólnopolskiej Spartakiadzie zajęłyśmy drugie miejsce na kilkadziesiąt reprezentacji Klubów Amazonek.

W grudniu było uroczyste spotkanie w Palmiarni z okazji 5-lecia istnienia ruchu Amazonek w Zielonej Górze.

W 2000 roku Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek aktywnie działało na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych. W styczniu odbyło się spotkanie lekarzy onkologów z mieszkankami Zielonej Góry w Sali Dębowej Biblioteki Wojewódzkiej, ponadto uczestniczyłyśmy w organizacji badań mammograficznych i cytologicznych. Dzięki dotacjom Urzędu Miasta wykonano przeszło 3 tysiące mammografii i ok. tysiąca badań cytologicznych dla mieszkanek Zielonej Góry. W październiku zorganizowałyśmy pierwszy w Zielonej Górze Marsz Nadziei, w którym uczestniczyło tysiąc osób.

W roku 2001 nasza prezes w uznaniu zasług i pracy na rzecz kobiet została Lubuszanką Roku 2000. Było to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Cieszyłyśmy się bardzo razem z Julitą.

Rozumiejąc potrzebę rehabilitacji kobiet po mastektomii Julita Zawadzka zaczęła starania o uruchomienie sali rehabilitacyjnej. Pozyskała sponsorów, wykonawców, osobiście nadzorowała remont i 8-go marca uroczyście została otwarta sala do ćwiczeń.

We wrześniu odbył się, też przy dużym wkładzie pracy pani prezes, Międzynarodowy Marsz Nadziei Gubin-Guben.

W grudniu natomiast zorganizowałyśmy konferencję naukową na temat „Genetyki Raka Piersi” z udziałem prof. Łubińskiego i dr Huzarskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej. Konferencja cieszyła się dużym zainte- resowaniem wśród lekarzy z całego województwa.

2002 rok upłynął na dalszej działalności w zakresie szerzenia profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół średnich, kobiet w mieście i na wsi.

W październiku zorganizowałyśmy kolejny, drugi Marsz Nadziei.

2003 upłynął pod znakiem zmian w samym Stowarzyszeniu. Na walnym zebraniu 13-go marca Julita Zawadzka ze względu na nowe obowiązki – została radną Rady Miasta – złożyła rezygnację. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem została Wanda Tyszkiewicz.

Wprowadzono indywidualne i grupowe zajęcia psychoterapeutyczne z psychologiem, odbywały się spotkania z lekarzami, uczestniczyłyśmy w Marszu Nadziei w Żaganiu pod hasłem „Razem Pokonamy Raka”.

2004 rok rozpoczął się nadzwyczajnym walnym zebraniem, na którym podjęto decyzję o przekształceniu się w organizację pożytku publicznego.

W kwietniu zostałyśmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja o statusie pożytku publicznego.

23 października 2004r. uroczyście obchodziłyśmy jubileusz 10-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia. Zorganizowałyśmy uroczysty koncert w Filharmonii Zielonogórskiej, w którym uczestniczyło 400 osób, w tym amazonki, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje amazonek z 26 stowarzyszeń z całej Polski i mieszkańcy Zielonej Góry.

 
Ukoronowaniem naszej pracy na rzecz kobiet jest Srebrny Medal Senatu wręczony nam przez panią senator Jolantę Danielak podczas uroczystości jubileuszowych.

Kategorie: O nas