Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2022 roku Na dzień 31 grudnia 2022r. Stowarzyszenie skupiało 81 członków. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna. Udzielanie Dowiedz się więcej…