19.05.2022r. Zarząd przyjął rezygnację koleżanki Elżbiety Krępy z funkcji koordynatora wolontariuszek.

Na posiedzeniu Zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora wolontariuszek Jolancie Szylko.

17.01.2024r. po rezygnacji koleżanki Jolanty Szylko, funkcję koordynatora wolontariuszek przejęła Elżbieta Góra.

Skład Wolontariatu:

Koordynator wolontariatu:

Elżbieta Góra

Wolontariuszki:

Maria Machocka

Elżbieta Krępa

Ewa Szczepanik

Anna Czyż

Kategorie: O nas