Najwyższa Władza Stowarzyszenia: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes zarządu: Anna Czyż
Wiceprezes: Maria Machocka
Sekretarz: Elżbieta Góra
Skarbnik: Elżbieta Krępa
Członek: Jolanta Szylko
Członek: Ewa Suchowiejko
Członek: Barbara Kochajkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca Komisji: Urszula Maracz
Sekretarz: Iwona Michalak

Członek komisji: Alicja Polonis

KRONIKARZ STOWARZYSZENIA:

Ewa Suchowiejko

Anna Czyż

PROFESJONALIŚCI ZATRUDNIENI W STOWARZYSZENIU:

Rehabilitantka: Krystyna Wiecheć
Instruktor fitness i Międzynarodowy Instruktor Nordic Walking: Grażyna Wyczałkowska

Psychoonkolog