ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes zarządu: Anna Czyż
Wiceprezes: Maria Machocka
Sekretarz: Ewa Suchowiejko
Skarbnik: Elżbieta Krępa
Członek: Jolanta Szylko

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca Komisji: Urszula Maracz
Sekretarz: Iwona Michalak

Członek komisji: Alicja Polonis

KRONIKARZ STOWARZYSZENIA:

Ewa Suchowiejko

Anna Czyż

PROFESJONALIŚCI ZATRUDNIENI W STOWARZYSZENIU:

Rehabilitantka: Krystyna Wiecheć
Fizjoterapeutka: Helena Pilichowska

Psychoonkolog