W dniu 20.04.2023r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek zatwierdzono nowy skład Zarządu Stowarzyszenia, skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:

Skład Zarządu:

prezes – Anna Czyż

wiceprezes – Jolanta Szylko

sekretarz Beata Gaweł

skarbnik – Elżbieta Krępa

członek Zarządu – Julita Zawadzka

Skład Komisji Rewizyjnej:

przewodnicząca – Urszula Maracz

sekretarz – Iwona Michalak

członek – Teresa Hnatyszyn