Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022r. Stowarzyszenie skupiało 81 członków.

Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd.

Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest:

  1. Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna.
  2. Udzielanie wsparcia przez wolontariuszki osobom, które zachorowały na chorobę nowotworową.
  3. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin.
  4. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna oraz informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i szerzenie idei ich wczesnego wykrywania.
  5. Integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.
  6. Integracja członków Stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczna.
  7. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej.
  8. Wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych.
  9. Rozwój bazy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działało, realizując swoje cele statutowe oraz roczny plan pracy.

            W Stowarzyszeniu działa wolontariat. Nasze Ochotniczki – Wolontariuszki to: Jolanta Szylko – koordynatorka Ochotniczek, Elżbieta Góra, Maria Machocka, Agnieszka Koszczyc, Ewa Szczepanik, Anna Czyż. Odwiedziny w szpitalu u pacjentek były możliwe od wiosny. Pacjentki nie były zostawione  bez naszych materiałów. W naszym imieniu przekazywał je rehabilitant ze szpitala. Z jego przekazu wiemy, że było to ważne dla pacjentek, a zwłaszcza poduszka w kształcie serca, które szyjemy dla pacjentek.

Pełnione były  dyżury w Klubie w dniach poniedziałek-piątek godz. 11-13.

Realizowane były różnorakie  spotkania czwartkowe, między innymi zajęcia manualne, masaż dźwiękiem mis nepalskich, dogoterapia.

W ramach tzw. małego grantu pn. „Chcę, mogę, potrafię – aktywna rehabilitacja Amazonek” przepracowano różne problemy z psychoonkologiem i seksuologiem podczas 35 godzin zajęć grupowych i indywidualnych  współfinansowanych ze środków Województwa Lubuskiego. Ze środków Miasta Zielona Góra było dofinansowane i zrealizowane w ramach tzw. małego grantu zadanie pn. „Łagodzenie lęku przed wznową choroby nowotworowej przez aktywność fizyczną i integrację.” W jego zakresie miały miejsce zajęcia ruchowe z fizjoterapeutką, a także wspólny wyjazd, zwiedzanie zabytkowych obiektów, gry i zabawy na świeżym powietrzu i integracja przy ognisku. 

Również  z dofinansowaniem zadania Żyj zdrowo i aktywnie Amazonko!” ze środków Miasta Zielona Góra odbyły  się wspólne wyjścia do Muzeum Ziemi Lubuskiej, Centrum Przyrodniczego Keplera i Planetarium Wenus.  Po długim okresie izolacji i osamotnienia pandemicznego byłyśmy spragnione takich wspólnych wyjść i spotkań.

Bardzo ważnym elementem działalności Stowarzyszenia, jak co roku, była rehabilitacja fizyczna w formie  masażu limfatycznego. Mogło to być realizowane dzięki współfinansowaniu przez Miasto Zielona Góra  zadania „Powrót do zdrowia przez działanie – aktywna rehabilitacja Amazonek”

Prowadzone były przez członka Stowarzyszenia jako praca społeczna zajęcia usprawniające w siedzibie Stowarzyszenia

Zatrudniałyśmy na umowę zlecenie rehabilitantkę Krystynę Wiecheć, osobę najlepiej przygotowaną do pracy z Amazonkami. Koleżanki  raz w tygodniu korzystały z masażu limfatycznego, z powodu pandemii również dopiero od miesiąca marca do grudnia.

Zajęcia manualne prowadzone były wolontarystycznie  przez zaprzyjaźnioną z nami Agnieszkę Turowską.

            Kolejnym kierunkiem działania Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek była profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych. Zostałyśmy zaproszone między innymi do banku Santander, do szkół średnich i przez Stowarzyszenie NERKA. Byłyśmy w naszym oddziale NFZ, a także na Targach dla Kobiet. Był też nasz udział w Różowym Marszu organizowanym przez panią Marszałek. Zorganizowałyśmy też wspólnie  z NFZ akcję profilaktyczną przed naszą siedzibą.

Tradycyjnie dziesięć majowych dni wypoczywałyśmy dużą grupą nad morzem w miejscowości Pustkowo.

Odbyły się obozy polsko-niemieckie obozy hipoterapeutyczne w Przylepie.

Byłyśmy pierwszy raz w Kręgielni – wrażeń moc.

Na zaproszenie ze strony niemieckiej miałyśmy kilka wyjazdów integracyjno- sportowych do Cottbus.

Aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniami Amazonek z województwa lubuskiego i innymi stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych.

Brałyśmy udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonki, a także w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek na Malcie w Poznaniu.

            Nasza strona internetowa oraz forum społecznościowe – Facebook są cały czas aktualizowane za sprawą  E. Suchowiejko, Agnieszki Koszczyc i Anny Czyż. To dzięki nim można śledzić na bieżąco ciekawsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia.

Kilkakrotnie nagłaśniałyśmy temat profilaktyki chorób nowotworowych i działalności Stowarzyszenia w prasie i radiu.

Stowarzyszenie zrealizowało wszystkie założone na 2022 rok projekty zgodnie z celami statutowymi i przyjętym planem działania na Walnym Zgromadzeniu.

Sporządziła:

Anna Czyż