Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2021 roku

Na dzień 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie skupiało 85 członków.

Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd.

Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest:

  1. Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna.
  2. Udzielanie wsparcia przez wolontariuszki osobom, które zachorowały na chorobę nowotworową.
  3. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin.
  4. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna oraz informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i szerzenie idei ich wczesnego wykrywania.
  5. Integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.
  6. Integracja członków Stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczna.
  7. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej.
  8. Wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych.
  9. Rozwój bazy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działało, realizując swoje cele statutowe oraz roczny plan pracy.

            W Stowarzyszeniu działa wolontariat. Niestety z powodu obostrzeń związanych z Covid-19 wizyty w Szpitalu przy łóżku pacjentek zostały zawieszone do odwołania. Nie zostawiłyśmy pacjentek bez naszych materiałów. W naszym imieniu przekazywał je rehabilitant ze szpitala. Z jego przekazu wiemy, że było to ważne dla pacjentek, a zwłaszcza poduszka w kształcie serca, które szyjemy dla pacjentek. Nasze Wolontariuszki – Ochotniczki pełniły dyżury w Klubie tylko  raz w tygodniu, we wtorek również z powodu pandemii i tak aż do miesiąca września, w którym dyżury powróciły w swoje stare ramy poniedziałek-piątek.

Czwartkowe spotkania zostały wznowione dopiero w miesiącu lipcu ale za to z tzw. „przytupem”. Były wspólne wyjścia na koncerty w ramach Lata Muz Wszelakich. Był bardzo ciekawy spacer z przewodnikiem po Zielonej Górze, a także wspólne wyjście do Ogrodu Botanicznego. Sierpień był pod znakiem dietetyki. W ramach projektu „Żyj zdrowo i kolorowo Amazonko!” odbywały się w czwartki pogadanki dietetyczki Pani Lidii Aleksandrowicz i w kolejnych terminach mini warsztaty kulinarne, a na jego samym początku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia. Pod koniec sierpnia miał miejsce bardzo udany Piknik integracyjny w ramach tzw. małego grantu ze środków na terenie Skansenu w Ochli. Po długim okresie izolacji i osamotnienia pandemicznego byłyśmy spragnione takiego spotkania. Kolejne miesiące to spotkania z psychoonkolog Anną Dolińską, zaprzyjaźnioną z nami   Panią prof. Bogumiłą Burda wspaniałą historyczką, a także tradycyjne spotkania koleżeńskie, imieninowe, z pracami manualnymi, które wolontarystycznie prowadziły nasze koleżanki. Była integracja – relaksacja, dekorowanie siedziby na Święta Bożego Narodzenia i kameralne Spotkanie Opłatkowe po kilku latach znowu w naszej siedzibie.

Bardzo ważnym elementem działalności Stowarzyszenia, jak co roku, była rehabilitacja fizyczna w formie  masażu limfatycznego, zajęć ruchowych przy muzyce z przyborami, z elementami jogi, pilatesa, stretchingu. Mogło to być realizowane dzięki współfinansowaniu przez Miasto Zielona Góra również w ramach zadania „Żyj zdrowo i kolorowo Amazonko!”

Zajęcia ruchowe przy muzyce z przyborami prowadzone były przez instruktorkę fitness Grażynę Wyczałkowską od marca do czerwca i po przerwie wakacyjnej od września do grudnia. Amazonki ćwiczyły 2 razy w tygodniu w sali MOSiR-u użyczonej za niewielką opłatą. Zatrudniałyśmy na umowę zlecenie rehabilitantkę Krystynę Wiecheć, osobę najlepiej przygotowaną do pracy z Amazonkami. Koleżanki  raz w tygodniu korzystały z masażu limfatycznego, z powodu pandemii również dopiero od miesiąca marca do grudnia. Zajęcia manualne prowadzone były wolontarystycznie  przez koleżanki ze Stowarzyszenia. Miłym akcentem były zajęcia „taneczne” prowadzone w ramach umowy o wolontariacie przez Agnieszkę Jakubowską.

            Kolejnym kierunkiem działania Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek była profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych. Zostałyśmy zaproszone we wrześniu na Piknik archeologiczny do Wiciny z naszym stolikiem profilaktycznym. Brakowało nam takich akcji profilaktycznych. Niestety wszystkiemu winna pandemia. W październiku z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem udało nam się być z profilaktyką  w Santander Banku w Zielonej Górze.

Tradycyjnie dziesięć majowych dni wypoczywałyśmy dużą grupą nad morzem w miejscowości Pustkowo. Odbyły się obozy polsko-niemieckie obozy hipoterapeutyczne w Przylepie.

Aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniami Amazonek z województwa lubuskiego i innymi stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych. Brałyśmy udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Amazonki, a także w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek na Malcie w Poznaniu.

            Nasza strona internetowa oraz forum społecznościowe – Facebook są cały czas aktualizowane za sprawą  Ewy Suchowiejko, Agnieszki Koszczyc i Anny Czyż. To dzięki nim można śledzić na bieżąco ciekawsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia.

Kilkakrotnie nagłaśniałyśmy temat profilaktyki chorób nowotworowych i działalności Stowarzyszenia w prasie i radiu.

Stowarzyszenie zrealizowało wszystkie założone na 2021 rok projekty zgodnie z celami statutowymi i przyjętym planem działania na Walnym Zgromadzeniu.