1. Stan środków z odpisów 1% podatku w 2020 r.14400,91
w tym:
stan na dzień 1.01.2020 r.3204,41
przychód w 2020 r. (odpis z podatku PIT za 2019 r.)11196,50
2. Wydatki 2020 r.4475,70
w tym:
rehabilitacja fizyczna – wynagrodzenie rehabilitantki (umowa zlecenie)2300,00
ćwiczenia usprawniające – wynagrodzenie instruktorki1480,00
opłaty za centralne ogrzewanie i zimną wodę641,70
opłata za wynajem salki gimnastycznej54,00
3. Stan środków na dzień 31.12.2020 r.9925,21

Zielona Góra 23 marzec 2021 r.