1. Stan środków z odpisów 1% podatku w 20222 r.16 396,66
w tym:
stan na dzień 1.01.2022 r.4 467,36
przychód w 2020 r. (odpis z podatku PIT za 2021r.)11 929,30
2. Wydatki 2022 r.8 837,19
w tym:
rehabilitacja fizyczna – wynagrodzenie rehabilitantki (umowa zlecenie)2600,00
ćwiczenia usprawniające – wynagrodzenie instruktorki2870,00
zawody sportowe i inne aktywności640,79
akcje profilaktyczne1 316,40
spotkanie opłatkowe1 110,00
szkolenie wolontariuszek i liderek300,00
3. Stan środków na dzień 31.12.2022 r.7 559,47

Zielona Góra 31 marzec 2023 r.