Psychoterapia

Kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi, a szczególnie po mastektomii, obciążone są bardzo traumatycznym przeżyciem. Mają problemy z akceptacją siebie, swojego wyglądu, odnalezieniem się w rodzinie i środowisku. Ponadto towarzyszy im lęk przed dalszym leczeniem (chemio- i radioterapia) oraz ewentualnymi przerzutami lub wznową choroby.

Staramy się pomagać tym kobietom poprzez profesjonalną pomoc psychologa - terapeuty (przeszkolonego przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki") od wielu lat działającego w Stowarzyszeniu.

Jedną z form pomocy amazonkom, jest terapia grupowa, gdzie można poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i pokonywania trudności związanych z chorobą, jak też nabyć umiejętności relaksacji.

Istnieje też możliwość skorzystania z indywidualnej psychoterapii. Pacjentki Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze mogą również korzystać z pomocy psychologa na miejscu, w szpitalu.

Pamiętaj, że rehabilitacja psychologiczna pomoże w opanowaniu lęku przed kalectwem i śmiercią, rozbiciem rodziny, a także w pozbyciu się kompleksu tzw. "niepełnej kobiecości".

Pomagamy sobie poprzez następujące formy:

  • Terapia grupowa - zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia, termin ustalany z grupą.
  • Terapia indywidualna - dzień i godzina ustalana indywidualnie z psychologiem.
  • Spotkania wolontariuszek z psychologiem – ostatni wtorek miesiąca.
Posted in Rehabilitacja.

Dodaj komentarz