Plan spotkań w lutym 2020 r.

 6 lutego Postanowienia noworoczne: tak czy nie- spotkanie z psychologiem Jolantą Danielak

13 lutego Czas , Twój wróg czy sprzymierzeniec- warsztaty z Beatą Gaweł

20 lutego Udar – czy można go uniknąć-spotkanie przy pączkach z Piotrem Rozpędowskim         

27 lutego Spotkanie koleżeńskie         

Wolontariuszki w lutym:
Maria Machocka – wtorki
Agnieszka Koszczyc – czwartki

Kategorie: Aktualności