P L A N   S P O T K A Ń  W  G R U D N I U  2021r.
 
 2.12.  Cukrowanie, malowanie – warsztaty manualne.
 9.12. Spotkanie koleżeńskie – dekorowanie  siedziby.
16.12. Spotkanie Opłatkowe – siedziba Stowarzyszenia        (konsumpcja we własnym zakresie, prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa do 13.12.).
30.12. Święta, święta i po Świętach…- spotkanie koleżeńskie kolędowe.
 
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y
Kategorie: Aktualności