Historia

1993 rok
Początek, w Zielonej Górze, ruchu jednoczenia się kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.
Inicjatorką była pani Tatiana Sawicka - psycholog, która dostrzegła potrzebę niesienia pomocy i wsparcia kobietom okaleczonym fizycznie i psychicznie.
Pierwsze nieformalne spotkania kobiet po mastektomii.
1994 rok
Pod patronatem fundacji "Ludzie dla Ludzi" z Poznania nieformalny ruch przekształca się w Towarzystwo Przyjaciół Amazonek pod przewodnictwem Julity Zawadzkiej.
Uzyskanie przez Towarzystwo pierwszego własnego lokalu w Zielonej Górze przy ulicy Ptasiej.
1995 rok
Uczestnictwo zrzeszonych w tej organizacji kobiet w I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Wągrowcu.
Wzrost liczby członkiń Towarzystwa.
1996 rok
Przeprowadzka amazonek do lokalu w Centrum Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte.
Wyjazd amazonek na pierwszy wspólny turnus rehabilitacyjny do Karpacza.
1997 rok
Uczestnictwo zielonogórskich amazonek w wielu imprezach i spotkaniach.
Luty – uczestnictwo w uroczystościach X-lecia ruchu Amazonek w Warszawie.
Udział w „Marszu ku zdrowiu” zorganizowanym w Legnicy.
Zorganizowanie w siedzibie Stowarzyszenia konferencji członkiń Ruchu Europa Donna. Jest to ruch kobiet zdrowych na rzecz profilaktyki w chorobach nowotworowych.
1998 rok
Przeprowadzka do kolejnego lokalu przy ul. Dąbrowskiego 35.
Maj – po generalnym remoncie lokalu, uroczyste otwarcie nowej siedziby.
Lipiec – bardzo ważne wydarzenie! Uruchomiony został punkt doboru protez i gorsetów. Umożliwiło to kobietom zaopatrywanie się w te rzeczy na miejscu, tj. w Zielonej Górze. Początkowo punkt ten mieścił się w naszej siedzibie, później został przeniesiony do lokalu przy Przychodni Onkologicznej.
Październik - I Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę.
1999 rok
Styczeń – odbyło się Walne Zebranie. Wybrano nowy zarząd i ponownie prezesem została Julita Zawadzka.
Dokonano rejestracji Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kwiecień – maj udział amazonek w turnusie rehabilitacyjnym w Karpaczu.
Nawiązano współpracę z grupami samopomocowymi z Cottbus. We wrześniu byłyśmy z wizytą u koleżanek w Cottbus, a w październiku nastąpiła rewizyta w celu ustalenia współpracy.
Wrzesień - udział naszych amazonek w V Ogólnopolskiej Spartakiadzie w Wągrowcu. Zajęłyśmy drugie miejsce przy udziale kilkudziesięciu reprezentacji Klubów Amazonek.
Grudzień - uroczyste spotkanie w Palmiarni z okazji 5-lecia istnienia ruchu Amazonek w Zielonej Górze.
2000 rok
Styczeń - aktywna działalność Stowarzyszenia Amazonek na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, tj. spotkania lekarzy onkologów z mieszkankami Zielonej Góry w Sali Dębowej Biblioteki Wojewódzkiej.
Czerwiec - udział amazonek w turnusie rehabilitacyjnym w Gościmiu.
Współudział w organizowaniu badań mammograficznych i cytologicznych. Dzięki dotacjom Urzędu Miasta w Zielonej Górze wykonano przeszło 3 tysiące mammografii i ok. tysiąca badań cytologicznych dla mieszkanek Zielonej Góry.
Październik - zorganizowanie w Zielonej Górze Marszu Nadziei, w którym uczestniczyło około tysiąc osób.
Grudzień - Prezes Stowarzyszenia Julita Zawadzka w uznaniu zasług i pracy na rzecz kobiet została wybrana Lubuszanką Roku 2000. Było to wielkie wyróżnienie i zaszczyt.
2001 rok
8-go marca uroczyste otwarcie sali rehabilitacyjnej dla amazonek w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.
Wrzesień - odbył się Międzynarodowy Marsz Nadziei Gubin-Guben.
Październik – udział amazonek w IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek do Częstochowy.
2002 rok
Szerzenie profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych wśród młodzieży szkół średnich, kobiet w mieście i na wsi.
Październik – zorganizowanie przez nas w Zielonej Górze kolejnego, tj. drugiego Marszu Nadziei.
Grudzień - konferencja naukowa na temat "Genetyka Raka Piersi" z udziałem prof. Łubińskiego i dr Huzarskiego z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zorganizowana przez nas konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród lekarzy z całego województwa.
2003 rok
Marzec - zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia. 13-go marca Julita Zawadzka ze względu na nowe obowiązki - została radną Rady Miasta - złożyła rezygnację. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem została Wanda Tyszkiewicz.
Kwiecień – zainicjowane zostały przez Stowarzyszenie indywidualne i grupowe zajęcia psychoterapeutyczne dla amazonek.
Maj – rodzinny piknik dla amazonek w Ochli.
Październik - spotkania amazonek z lekarzami w siedzibie Stowarzyszenia.
Październik - udział zielonogórskich amazonek w Marszu Nadziei, zorganizowanym w Żaganiu pod hasłem "Razem Pokonamy Raka".
2004 rok
Luty - Walne Zebranie - podjęto decyzję o przekształceniu się w Organizację Pożytku Publicznego.
6 kwietnia - nadanie Stowarzyszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
23 października 2004r. odbyła się uroczystość z tytułu jubileuszu 10-lecia istnienia naszego Stowarzyszenia. Zorganizowano uroczysty koncert w Filharmonii Zielonogórskiej, w którym uczestniczyło 400 osób, w tym amazonki, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje amazonek z 26 stowarzyszeń z całej Polski i mieszkańcy Zielonej Góry.
Za wkład pracy na rzecz kobiet otrzymujemy Srebrny Medal Senatu. Wręczyła go nam, podczas uroczystości jubileuszowych, pani senator Jolanta Danielak.
2005 rok
Kwiecień – zorganizowałyśmy w Zielonej Górze I Lubuski Marsz Nadziei, w którym uczestniczyły stowarzyszenia amazonek z naszego województwa.
Maj – kontynuacja współpracy z niemiecką organizacją z Cottbus zrzeszającą kobiety z chorobą nowotworową piersi i udział w spartakiadzie zorganizowanej przez stronę niemiecką.
Maj – wycieczka amazonek trasą Toruń- Gniezno – Malbork – Licheń – Ciechocinek.
Czerwiec – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Baba” i Uniwersytetem III Wieku zorganizowanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze debaty publicznej nt.: „Jak przeżyć chorobę nowotworową w Zielonej Górze”.
Udział amazonek w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Łuczniczej w Poznaniu – zajęłyśmy II miejsce.
Październik – listopad – prowadzenie przez amazonki profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych wśród młodzieży oraz mieszkańców Przylepu, Starego Kisielina i Ochli.
Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
2006 rok
Maj – wycieczka trasą Kraków – Wieliczka - Ojców.
Sierpień - udział amazonek w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Łuczniczej w Poznaniu; zajęłyśmy V miejsce.
Wrzesień – wycieczka - zwiedzanie Karpacza i okolic.
Październik - uczestniczenie amazonek w II Lubuskim Marszu Nadziei zorganizowanym w Żaganiu.
Październik – sprowadzenie do Zielonej Góry wystawy fotograficznej pn.: „Odzyskana kobiecość”. Wyjątkowa wystawa - 50 zdjęć, przy czym 21 z nich opatrzone było historiami kobiet po mastektomii i rekonstrukcji piersi - ich postawa wobec choroby, odczucia, refleksje...
Październik - profilaktyka chorób nowotworowych wśród młodzieży i mieszkańców Drzonkowa, Zawady oraz Nowego Kisielina.
2007 rok
Styczeń - utworzenie Unii Lubuskich Amazonek pod nazwą „Porozumienie Lubuskie”.
Marzec – wybory nowego Zarządu. Prezesem została ponownie niezrównana Wanda Tyszkiewicz.
Czerwiec – zorganizowanie wycieczki – Gdańsk – Gdynia – Sopot.
Wrzesień - XIII Ogólnopolska Spartakiada Łucznicza Amazonek w Poznaniu; koleżanki nasze zajęły II miejsce.
Wrzesień – wspólny turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu.
Październik - uczestniczenie amazonek w III Lubuskim Marszu Nadziei zorganizowanym w Gorzowie Wlkp.
Październik - prowadzenie pogadanek dla młodzieży i mieszkańców Jarogniewic na temat profilaktyki chorób nowotworowych.
Grudzień – jako pomysłodawcy zorganizowałyśmy wystawę fotograficzną pt. „Pacjent wolontariuszem”, w której wzięło udział 11 stowarzyszeń. Wystawa na stałe zagościła w hallu Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Można obejrzeć tam również zdjęcia naszych czterech wolontariuszek.
2008 rok
Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych i spotkania z mieszkańcami Zielonej Góry na temat wsparcia psychicznego osób chorych na nowotwór i ich rodzin.
Czerwiec – wycieczka do Warszawy.
Wrzesień – spotkanie z dr. Litwiniuk nt. „Nowoczesne metody leczenia raka”.
Wrzesień – udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek w Gdańsku – Wrzeszczu. Zajęłyśmy II miejsce.
Grudzień – Współorganizowanie wystawy fotograficznej „1 dzień z życia zielonogórskich stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych”. W wystawie tej wzięło udział 25 organizacji. Także ta wystawa na stałe zagościła w hallu Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród młodzieży i mieszkańców Zielonej Góry.
2009 rok
Marzec – udział w akcji profilaktycznej w galerii handlowej Fokus Mall zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet.
Maj - wspólny wyjazd amazonek na turnus rehabilitacyjny do Mrzeżyna.
Wrzesień - zorganizowanie w Przełazach uroczystości z okazji XV – lecia Stowarzyszenia.
Październik - akcja dotycząca profilaktyki chorób nowotworowych zorganizowana dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
Październik – edukacja amazonek – spotkanie z dr Rożnowskim na temat chemioterapii.
Październik / listopad - prowadzenie profilaktyki chorób nowotworowych wśród młodzieży i mieszkańców Przylepu, Zawady i Ochli.
Listopad – edukacja amazonek, spotkanie z dr Litwiniuk nt. "Nowe metody leczenia raka".
2010 rok
Marzec - udział w akcji profilaktycznej organizowanej z okazji Dnia Kobiet w Focus Mall.
Kwiecień – polsko-niemiecki obóz hipoterapeutyczny dla amazonek zorganizowany w Przylepie.
Maj - wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Czerwiec – udział w Mistrzostwach Polski w Nordic Walking o Koronę Wału Zielonogórskiego.
Październik - uczestnictwo w I Lubuskim Różowym Marszu zorganizowanym w Zielonej Górze przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
2011 rok
Marzec – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Prezesem jednogłośnie została po raz trzeci Wanda Tyszkiewicz.
Kwiecień – udział w II Lubuskim Marszu Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia.
Maj – wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Maj – uczestniczenie w obchodach "Dnia Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną".
Czerwiec – udział w II Lubuskim Pikniku Zdrowia zorganizowanym w Drzonkowie.
Październik – polsko - niemiecki obóz hipoterapeutyczny w Przylepie dla amazonek z Zielonej Góry i Cottbus oraz wspólny udział w II Lubuskim Różowym Marszu w Zielonej Górze.
Listopad - jako pomysłodawcy współorganizowanie w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze akcji profilaktycznej pn.: „Promuję zdrowy styl życia. Dbam o siebie - badam się”. W ramach kampanii przedstawiony został monodram pt.: „Lewa, wspomnienie prawej” na podstawie prozy Krystyny Kofty (wstęp wolny). Spektakl poprzedziły krótkie wystąpienia specjalistów: dietetyka, onkologa i psychologa.
2012 rok
Maj - wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Sierpień - udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek, która odbyła się w Ciechocinku.
Sierpień - 30.08.2012 r. w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze odbyła się pierwsza msza w intencji Amazonek i ich rodzin. Mszę odprawił ksiądz Paweł, który oficjalnie został naszym pierwszym duchowym opiekunem.
Wrzesień - rezygnacja Stanisławy Sawaściuk z członkowstwa w Zarządzie Stowarzyszenia i powołanie na to miejsce Anny Czyż.
Wrzesień - udział w Lubuskim Kongresie Kobiet, który odbył się w Zielonogórskiej Filharmonii.
Wrzesień / październik – dwa polsko - niemieckie obozy hipoterapeutyczne w Przylepie dla amazonek z Zielonej Góry i Cottbus.
Październik - udział w III Lubuskim Różowym Marszu zorganizowanym w Zielonej Górze.
Październik - udział w Festiwalu Życia zorganizowanym w Drzonkowie.
Listopad / grudzień - przeprowadzenie w gminie Świdnica cyklu spotkań z zakresu profilaktyki raka piersi.
Grudzień - zajęcie przez Irenę Łucyszyn I miejsca w konkursie fotograficznym "Dopóki życie trwa".
2013 rok
Styczeń – Integracyjne spotkanie noworoczne.
Marzec – Jubileusz X-lecia prezesury Wandy Tyszkiewicz.
Marzec - W dniach 15-17 zorganizowanie stoiska profilaktycznego na wystawie Świat Kobiety w Drzonkowie.
Kwiecień – Pokaz produktów dla Amazonek firmy Amoena.
Maj – Pogadanka na temat "Testamenty, spadki, darowizny".
Maj – Wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Czerwiec - Udział w Pikniku Zdrowia zorganizowanym w Drzonkowie.
Czerwiec – Spotkanie z przedstawicielem ZUS na temat rent i emerytur.
Czerwiec – Piknik integracyjny dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
Lipiec / sierpień - Spotkania koleżeńskie na ogródkach działkowych.
Wrzesień – Wspólne wyjście na Winobranie.
Październik - Udział w IV Lubuskim Różowym Marszu zorganizowanym w Zielonej Górze.
Październik – Udział w V Kongresie Kobiet zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Październik – Udział w polsko - niemieckim obozie hipoterapeutycznym zorganizowanym w Przylepie.
Listopad – Spotkanie andrzejkowe w Klubie.
Grudzień – Udział w warsztatach szkoleniowych skierowanych do liderek Unii Lubuskiej Amazonek.
Grudzień – Spotkanie opłatkowe.
2014 rok
Luty - zorganizowanie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem akcji profilaktycznych w marketach (FOCUS MALL, AUCHAN i TESCO) oraz projekcja w kinie Nysa sprowadzonego przez nas filmu L. Komorowskiej pt. "Piękne i bestia".
Kwiecień - Pierwsza akcja wymiany ubrań w Stowarzyszeniu. "Twoja szafa pęka w szwach? Odśwież ją!"
Maj/czerwiec – wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Czerwiec - udział w Ogólnopolskiej akcji amazonek pod hasłem "Piłka jest piękna. Razem wygramy z rakiem piersi"; wręczanie Różowych Kartek podczas meczów w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze.
Czerwiec – udział w pikniku oraz biegu charytatywnym pod hasłem "Rak – to się leczy!"
Czerwiec - udział w Pikniku Zdrowia zorganizowanym w Drzonkowie.
Czerwiec – udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych w Gorzowie Wlkp. przez Firmę Roche Polska dla Amazonek z Unii Lubuskiej i Zachodniopomorskiej na temat "Poszerzamy Horyzonty".
Wrzesień – rozpoczęcie cyklu spotkań z Amazonkami – Seniorkami (70+). Pierwsze spotkanie pod hasłem "Aktywny senior".
Wrzesień/październik - dwa polsko-niemieckie obozy hipoterapeutyczne w Przylepie dla amazonek z Zielonej Góry i Cottbus.
Październik - Konferencja pod tytułem "Onkologia XXI wieku" połączona z Jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia.
Październik – nawiązanie współpracy z Panią Lidią Aleksandrowicz – dietetyczką na przeprowadzenie cyklu spotkań na temat zdrowego odżywiania się w chorobie nowotworowej.
Październik – udział w akcji Światowy Dzień Serca.
Październik – udział w akcji profilaktycznej organizowanej przez ZLOP w pasażu TESCO.
Październik/listopad – prezentacja w Teatrze Lubuskim, w pasażu TESCO, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz w PALMIARNI naszej wystawy pt. "Wygrałyśmy z rakiem…. I cieszymy się życiem".
Listopad – zorganizowanie w Przylepie warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszek Stowarzyszenia.
Listopad – udział w akcji profilaktycznej w Szkole podstawowej w Zawadzie.
Grudzień – Stowarzyszenie otrzymało statuetkę Lubuski Anioł Roku 2014, w kategorii organizacja.
Grudzień – złożenie przez Wandę Tyszkiewicz z dniem 15 grudnia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Stowarzyszenia oraz Członka Zarządu.
Grudzień – wybranie Anny Czyż na Prezesa Stowarzyszenia i kooptowanie do składu Zarządu Joanny Bondziak.
2015 rok
Styczeń - Wanda Tyszkiewicz wygrała pierwszy etap plebiscytu na "Lubuszanina roku 2014" w Zielonej Górze, a tym samym awansowała do etapu wojewódzkiego plasując się na 8 miejscu.
Luty - zorganizowanie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem akcji profilaktycznych w marketach CARREFOUR, AUCHAN i TESCO.
Luty - współorganizowanie z Urzędem Marszałkowskim i WOK-iem z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem "Białej Soboty – dla Lubuszan, nie dla raka" połączonej z konferencją.
Luty – z okazji Światowego Dnia Chorego Zielonogórskie Amazonki odwiedziły na trzech oddziałach szpitala wojewódzkiego pacjentów onkologicznych.
Luty – prezentacja w Mediatece Szklana Pułapka naszej wystawy pt. "Wygrałyśmy z rakiem…. I cieszymy się życiem".
Kwiecień – udział w debacie zorganizowanej przez Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział w Zielonej Górze pt. Profilaktyka zdrowotna - Biblioteka UZ
Maj – udział w spotkaniu "Rak to nie wyrok" zorganizowanym w Bytomiu Odrz.
Maj – polsko-niemiecki obóz hipoterapeutyczny w Przylepie dla amazonek z Zielonej Góry, Cottbus i Frankfurtu nad Odrą.
Maj - udział w Pikniku Zdrowia zorganizowanym w Drzonkowie
Czerwiec – wspólny wyjazd nad morze do Pustkowa.
Czerwiec – Piknik integracyjny dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
Październik – Pielgrzymka do Częstochowy
Październik – 6 października, 2015 r. odbyła się Akcja Profilaktyczna z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi zorganizowana przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek w Sali Dąbowej WiMBP pod tytułem "Zaufaj swoim dłoniom – badaj piersi w rytmie flamenco".
Grudzień – 3 grudnia wyjazd 13 Zielonogórskich Amazonek do Cottbus na Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością.
Grudzień – udział Amazonek w akcji charytatywnej pod hasłem "Szczęśliwe święta dla wszystkich" (zbieranie żywności w markecie Intermarche).
Grudzień - Irena Łucyszyn otrzymała wyróżnienie w konkursie fotograficznym z cyklu DOPÓKI ŻYCIE TRWA pt. "Dbaj o zdrowie".

Posted in O nas.

Dodaj komentarz