Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek powstało w 1994 roku z potrzeby niesienia pomocy i wsparcia kobietom po chorobie nowotworowej piersi. Pomagamy tym kobietom przejść przez początkowy, trudny okres po operacji, kiedy pojawia się wiele pytań, wątpliwości i rozterek, a także poczucie bezradności i bezsilności. W chwili obecnej jest nas około 100 osób z Zielonej Góry i okolic.

Amazonki w Stowarzyszeniu pomagają sobie wzajemnie i wspierają w przekształcaniu swojej słabości w siłę, która pozwala walczyć o odzyskanie zdrowia, fizycznej sprawności oraz równowagi psychicznej.

Swoją postawą pokazujemy, że chorobę można pokonać, skutki leczenia zminimalizować, odnaleźć się na nowo w życiu i przy tym jeszcze pomagać innym.

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

pomoc kobietom z chorobą nowotworową piersi bezpośrednio przed i po operacji – wolontariat;
rehabilitacja fizyczna i psychoterapia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi;
profilaktyka chorób nowotworowych;
integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.
Amazonki uczestniczą w prowadzonych przez profesjonalistów następujących zajęciach:

gimnastyka usprawniająca
masaż limfatyczny
zajęcia ruchowe z przyborami z elementami jogi, Pilatesa, stretchingu
spacer z kijami Nordic Walking
terapia psychologiczna grupowa
terapia psychologiczna indywidualna
terapia psychologiczna wolontariuszek
W Stowarzyszeniu zatrudnieni są:

Krystyna Wiecheć – rehabilitantka – przeszkolona przez Instytut Onkologii w Warszawie
Helena Pilichowska – fizjoterapeutka
Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności Amazonek zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu możliwe jest organizowanie także szeregu spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, wspólnych wyjazdów, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, dając im pomoc psychiczną i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki dotacjom samorządowym, darowiznom, oraz dzięki ludziom dobrej woli, przekazującym nam 1% podatku dochodowego.

Do Stowarzyszenia przyjmujemy również kobiety po innych chorobach nowotworowych, a od 2010 r. dołączyli także Panowie.

Kategorie: O nas