Jeżeli jesteś leczona z powodu zaawansowanego raka piersi lub znasz kogoś, kto byłby zainteresowany wzięciem udziału w badaniach klinicznych, skontaktuj się z nami. Wzięcie udziału w badaniach klinicznych to często jedyna możliwość terapii dla wielu schorzeń, dla których obecna medycyna nie znajduje zadowalających rozwiązań. 

Prowadzona jest rekrutacja do dwóch badań klinicznych :
D8534C00001 Serena-6 

  • Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie fazy III oceniające zmianę leczenia na schemat AZD9833 (doustny SERD nowej generacji) w skojarzeniu z inhibitorem CDK4/6 (palbocyklibem lub abemacyklibem) w porównaniu do kontynuacji leczenia inhibitorem aromatazy (letrozol lub anastrozol) w skojarzeniu z inhibitorem CDK4/6 u pacjentów z zaawansowanym hormonozależnym (HR+) rakiem piersi bez nadmiernej ekspresji HER2 (HER2-) z wykrywalną mutacją genu receptora estrogenowego (ESR1), u których nie wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia pierwszej linii wg schematu inhibitor aromatazy w skojarzeniu z inhibitorem CDK4/6 – badanie z wczesną zmianą leczenia zależną od diagnostyki ctDNA

D8532C00001 Serena-4

  • Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające AZD9833 (doustny SERD) w skojarzeniu z palbocyklibem w porównaniu z anastrozolem w skojarzeniu z palbocyklibem w leczeniu pacjentów z zaawansowanym HER2-ujemnym rakiem piersi z obecnością receptorów estrogenowych, którzy nie otrzymali dotychczas żadnego systemowego leczenia zaawansowanej choroby

Więcej informacji o badaniach otrzymasz tutaj  http://www.amazonkifederacja.pl/rekrutacja-do-badan-klinicznych-w-zaawansowanym-raku-piersi/  a pod numerem telefonu 535 452 712 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 otrzymasz informację o ośrodkach prowadzących te badania. 

Pozdrawiam
Joanna Straburzyńska
Dyrektor Biura

Federacja Stowarzyszeń Amazonki
ul. Piastowska 38
61-556 Poznań

kom: +48 791 999 989
e-mail: joanna.straburzynska@amazonki.poznan.pl
www.amazonkifederacja.pl

Kategorie: Aktualności