Zmiany w wolontariacie Stowarzyszenia

19.05.2022r. Zarząd przyjął rezygnację koleżanki Elżbiety Krępy z funkcji koordynatora wolontariuszek. Na posiedzeniu Zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora wolontariuszek Jolancie Szylko. 17.01.2024r. po rezygnacji koleżanki Jolanty Szylko, funkcję koordynatora wolontariuszek przejęła Elżbieta Góra. Skład Wolontariatu: Koordynator wolontariatu: Elżbieta Góra Wolontariuszki: Maria Machocka Elżbieta Dowiedz się więcej…

Zmiana we Władzach Stowarzyszenia

W dniu 17.01.2024r. Zarząd przyjął rezygnację Jolanty Szylko z pełnienia funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia. Uchwałą nr3 z dnia 17.01.2024r. w skład Zarządu weszła Ewa Szczepanik i powierzono jej funkcję sekretarza Stowarzyszenia. Zarząd podjął uchwałę nr 4 z dnia 17.01.2024r. dotyczącą zmiany pełnionych funkcji: Beata Gaweł pełniąca funkcję sekretarza przejęła funkcję wiceprezesa. Dowiedz się więcej…

Władze Stowarzyszenia

W dniu 20.04.2023r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek zatwierdzono nowy skład Zarządu Stowarzyszenia, skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian: Skład Zarządu: prezes – Anna Czyż wiceprezes – Jolanta Szylko sekretarz Beata Gaweł skarbnik – Elżbieta Krępa członek Zarządu – Julita Zawadzka Skład Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca – Urszula Maracz Dowiedz się więcej…

Czwartkowy spacer po Parku Tysiąclecia

Spacer po parku dostarczył nam wielu wrażeń. Cieszyły nas nowe ścieżki, ławki, drewniane leżaki do odpoczynku. No i najważniejsze – nowe nasadzenia. Piękne aleje lipowe, choinki kanadyjskie. wiśnie japońskie, katalpy i magnolie. Park sensoryczny i tężnia solankowa zbudowana z drzewa modrzewiowego . Spływająca po gałązkach tarniny solanka przyjemnie nas orzeźwiła. Dowiedz się więcej…

8 Marca Dzień Kobiet

Zielonogórskie Amazonki 8 marca 2024 r. przeprowadzą w Sali Obsługi Klientów LOW NFZ w Zielonej Górze akcję profilaktyczną. Od godziny 11.00 do 13.00 będą przy swoim różowym stoisku udzielały fachowych porad dot. samobadania piersi i raka piersi.