Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2020 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie skupiało 89 członków, w tym 15 wspierających. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym:             Dowiedz się więcej…