Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2022 roku Na dzień 31 grudnia 2022r. Stowarzyszenie skupiało 81 członków. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna. Udzielanie Czytaj dalej…

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2021 roku Na dzień 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie skupiało 85 członków. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna. Udzielanie Czytaj dalej…

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2020 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie skupiało 89 członków, w tym 15 wspierających. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym:             Czytaj dalej…

Władze stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Prezes zarządu: Anna Czyż Wiceprezes: Maria Machocka Sekretarz: Ewa Suchowiejko Skarbnik: Elżbieta Krępa Członek: Jolanta Szylko KOMISJA REWIZYJNA: Przewodnicząca Komisji: Urszula Maracz Sekretarz: Iwona Michalak Członek komisji: Alicja Polonis KRONIKARZ STOWARZYSZENIA: Ewa Suchowiejko Anna Czyż PROFESJONALIŚCI ZATRUDNIENI W STOWARZYSZENIU: Rehabilitantka: Krystyna Wiecheć Fizjoterapeutka: Helena Pilichowska Psychoonkolog

Statut

Statut Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U .Nr 20 poz. Czytaj dalej…

Rozliczenie 1%

Rozliczenie wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych Do pobrania: Rozliczenie wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, przekazanych na rzecz Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2017 roku. Rozliczenie wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok, przekazanych na rzecz Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Czytaj dalej…