23.05.2024r. Walne Zebranie Sprawdozdawcze.

23.05.2024r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne, finansowe i wynik finansowy. Również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Anna Czyż podziękowała za pracę Wolontariuszkom, Koleżankom pełniącym dyżury w Klubie oraz Koleżankom, które prowadzą akcję „Serce od Serca” ♥️ w ramach, której pacjentki w Dowiedz się więcej…

Zmiany w wolontariacie Stowarzyszenia

19.05.2022r. Zarząd przyjął rezygnację koleżanki Elżbiety Krępy z funkcji koordynatora wolontariuszek. Na posiedzeniu Zarządu Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o powierzeniu funkcji koordynatora wolontariuszek Jolancie Szylko. 17.01.2024r. po rezygnacji koleżanki Jolanty Szylko, funkcję koordynatora wolontariuszek przejęła Elżbieta Góra. Skład Wolontariatu: Koordynator wolontariatu: Elżbieta Góra Wolontariuszki: Maria Machocka Elżbieta Dowiedz się więcej…

Historia stowarzyszenia w 2020 roku

 HISTORIA 2020 r. Luty – z okazji Światowego Dnia Chorego Zielonogórskie Amazonki odwiedziły na trzech oddziałach szpitala klinicznego pacjentów onkologicznych. Luty – „Otwarte Drzwi”  z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w siedzibie Stowarzyszenia. Luty – ogromne wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia: Lubuski Samarytanin – Nagroda Biskupa Zielonogórsko – Gorzowskiego za Dowiedz się więcej…

Historia stowarzyszenia w 2017 roku

HISTORIA 2017 r. Luty – udział w XI Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie. Luty – z okazji Światowego Dnia Chorego Zielonogórskie Amazonki odwiedziły na trzech oddziałach szpitala wojewódzkiego pacjentów onkologicznych. Marzec – akcja profilaktyczna podczas Babskiego Rajdu w Zielonej Górze. Kwiecień – udział naszych koleżanek w zawodach Boccia. Kwiecień – Dowiedz się więcej…

Historia stowarzyszenia w 2016 roku

HISTORIA 2016 r. Styczeń – grudzień – udział Amazonek w działaniach rehabilitacyjno-usprawniających współfinansowanych przez Miasto Zielona Góra. Luty – udział w akcji „Kocham Cię badać” – „biała sobota” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. Luty – udział Ani Czyż Prezes Stowarzyszenia w Gali jubileuszowej Dowiedz się więcej…

Działalność

Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek powstało w 1994 roku z potrzeby niesienia pomocy i wsparcia kobietom po chorobie nowotworowej piersi. Pomagamy tym kobietom przejść przez początkowy, trudny okres po operacji, kiedy pojawia się wiele pytań, wątpliwości i rozterek, a także poczucie bezradności i bezsilności. W chwili obecnej jest nas około 100 osób Dowiedz się więcej…

Wolontariat

W Stowarzyszeniu działa grupa wolontariuszek. Są to kobiety, które przeszły leczenie raka piersi, zdołały zdystansować się do swoich ciężkich przeżyć, umieją słuchać, są odpowiedzialne i dyspozycyjne, a teraz – odpowiednio przeszkolone przez psychologów i rehabilitantów (posiadają Certyfikat przyznany przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki”) – gotowe są, czerpiąc również wiedzę z własnych Dowiedz się więcej…

Integracja

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji środowiska kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi poprzez cotygodniowe czwartkowe spotkania w naszej siedzibie. Tematy spotkań są różnorodne, poruszają istotne problemy i zagadnienia dotyczące życia kobiet po przebytej chorobie nowotworowej. Zapraszamy lekarzy onkologów, dietetyków, przedstawicieli firm farmaceutycznych, firm produkujących protezy piersi i gorsety, przedstawicieli ZUS-u Dowiedz się więcej…