Ogólnopolska akcja „Badamy nie tylko mamy”.

25.05.2024r. w Parku Tysiąclecia nasze Wolontariuszki edukowały na temat profilaktyki raka piersi. To już druga edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Amazonki „Badamy nie tylko mamy” w której nasze stowarzyszenie bierze udział. Razem z nami w „zielonym sercu miasta” o profilaktyce rozmawiali pracownicy Lubuskiego oddziału NFZ i członkowie Dowiedz się więcej…

23.05.2024r. Walne Zebranie Sprawdozdawcze.

23.05.2024r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne, finansowe i wynik finansowy. Również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Anna Czyż podziękowała za pracę Wolontariuszkom, Koleżankom pełniącym dyżury w Klubie oraz Koleżankom, które prowadzą akcję „Serce od Serca” ♥️ w ramach, której pacjentki w Dowiedz się więcej…