Plan spotkań we wrześniu 2022

 01 września   Spotkanie zawieszone z powodu wyjazdów.  08 września   Spotkanie zawieszone z powodu wyjazdów.  15 września   Spotkanie integracyjne – koleżeńskie ze śpiewem na ustach.  22 września   Wspólne wyjście do Centrum Nauki Keplera – Centrum   Przyrodnicze(zbiórka przed budynkiem godz. 15.45).  29 września  Spacer po Zielonej Górze z przewodnikiem(miejsce zbiórki zostanie podane Dowiedz się więcej…

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2021 roku Na dzień 31 grudnia 2021r. Stowarzyszenie skupiało 85 członków. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna. Udzielanie Dowiedz się więcej…

Plan spotkań w sierpniu 2022

Plan spotkań w sierpniu 2022 r.  4 sierpnia       Śpiewoterapia – wspólne śpiewanie – siedziba Stowarzyszenia. 11 sierpnia       Owocowo – warzywne pyszności – spotkanie sałatkowe – siedziba Stowarzyszenia. 18 sierpnia       Walne zebranie członków Stowarzyszenia(obecność obowiązkowa). 19 sierpnia   Ahoj przygodo! – rejs galarami Cigacice – zapisy do 12.08. (lista Dowiedz się więcej…