Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2020 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie skupiało 89 członków, w tym 15 wspierających. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym:             Czytaj dalej…

Historia stowarzyszenia w 2020 roku

 HISTORIA 2020 r. Luty – z okazji Światowego Dnia Chorego Zielonogórskie Amazonki odwiedziły na trzech oddziałach szpitala klinicznego pacjentów onkologicznych. Luty – „Otwarte Drzwi”  z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w siedzibie Stowarzyszenia. Luty – ogromne wyróżnienie dla naszego Stowarzyszenia: Lubuski Samarytanin – Nagroda Biskupa Zielonogórsko – Gorzowskiego za Czytaj dalej…

Plan spotkań – sierpień 2021

5.08.  Walne zebranie członków Stowarzyszenia – godz. 16-ta w siedzibie Stowarzyszenia 12.08.  Żyj zdrowo i kolorowo Amazonko – godz. 16-ta – pogadanka dietetyczki Lidii Aleksandrowicz – siedziba Stowarzyszenia 19.08.  Żyj zdrowo i kolorowo Amazonko – godz. 16-ta – pogadanka dietetyczki Lidii Aleksandrowicz – siedziba Stowarzyszenia 26.08.  Żyj zdrowo i kolorowo Amazonko Czytaj dalej…